Oversikt over forelesninger i 2005

Oversikt over forelesninger i 2005

19. januarLeting og utvinning av olje og gass til havs.
v/ Arne Smedal
 
2. februarSolen – våre forfedres og etterkommeres energikilde
v/ Sunniva Siem
 
16. februarKinesisk filosofi of kultur fra oldtiden til i dag.
v/ Hans Herlof Grelland
 
2. marsDen unge døde – men han skapte seg et minne i vitenskapens verden.
v/ Preben Munthe
 
16. marsUhjelp eller u-hjelp?
v/ Eduard Irgens
 
13. april100-års markeringen av unionsoppløsningen med Sverige.
v/ Johs. Torstveit og Jon Lindset.
 
7. septemberSkipsfart og forskning.
v/ Skipsreder Andreas Ugland
 
21. septemberBesøk på Arendal Rådhus/Kulturhus
v/ Rådmann Harald Danielsen m.fl.
 
5. oktoberBibliotekene – vår nærmeste kilde til informasj9on, kunnskap og opplevelse.
v/ Arendal bibliotek.
 
19. oktoberJord og skog som livsgrunnlag – i fortid og fremtid.
v/ tidligere Landbruksdirektør Paul Reine.
 
2. novemberNorsk språk, før og nå.
v/ Professor og Direktør i Norsk Språkråd: Sylfest Lomheim
 
16. novemberNasjonalmuseet – et museum for alle.
v/ kunstner og Prosjektleder Harald Solberg.
 
30. novemberTi teser om demokratiet.
v/ professor Bernt Hagetvet.
Rull til toppen