Kunsten å omgås hverandre v/Guttorm Fløistad

Forelesningen omhandler betydningen av personlige relasjoner  og personlig fornyelse. Videre omtales etikk som læren om hvordan du og jeg har det sammen. Talekunst – kunsten å nå frem til andre. Kultur og hjemstad – hva er det?

Foreleser: Professor Gutorm Fløistad

Guttorm Fløistad er bondesønn fra Austre Moland. Etter eksamen artium gikk han inn i det militæret og tok krigsskolen. To år etter avbrøt han sin militære karriere og startet med filosofi studier. Først to år i Tyskland, deretter to år i England. Tilbake til Oslo arbeidet han som vitenskapelig assistent for Professor Arne Næss, I 1975 ble han utnevnt til professor i idehistorie ved Universitetet i Oslo. Han har drevet utstrakt foredragsvirksomhet i mange år, og publisert en rekke artikler og bøker.

Rull til toppen