En hovedstad tar form, byutvikling i Christiania med vekt på 1800-tallet. v/Linken Apall-Olsen

Skipsfart og trelasteksport la grunnlaget for generell vekst i norske kystsamfunn på 1600- og 1700-tallet. Da Christiania ble hovedstad i 1814, ble det lagt et nytt grunnlag for urbanisering og byvekst innerst i Oslofjorden. Forelesningen vil presentere hovedtrekkene ved hovedstadens utvikling, ikke minst i perioden mot 1800-tallet da byen ble landets ubestridte politiske, økonomiske og kulturelle sentrum.

Foreleser: Avdelingsleder Linken Apall-Olsen.

Linken Apall-Olsen er avdelingsleder ved Oslo museum og er kunsthistoriker av fag. Hun har i mange år hatt ansvar for museets Kjenn din by-program, som trekker mange tusen besøkende hvert år. Hun er aktiv innenfor museumsfaglige organisasjoner, og spesielt opptatt av publikumstjeneste, helheten natur/kultur og arkitektur.

Rull til toppen