Hvorfor det er samfunnsøkonomisk lønnsomt med høyhastighetstog gjennom Arendal. v/ Didrik Seip.

Arendal er på kanten av å falle utenfor et jernbanenett som er så gammelt at det selv har problemer med å overleve. Å flikke på eksisterende nett er både dyrt og gir lite tilbake. Arendal trenger høyhastighetsbane som kan kombineres med lokaltog. Arendal kan dermed bli del av et større arbeidsmarked, som er interessant for arbeidsgivere som ønsker seg spesialisert arbeidskraft. Arendal kan da tiltrekke seg mer folk uten at byen blir ødelagt av biler.

Foreleser: Cand.oecon. Didrik Seip.

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud (pensjonert). Forsket på økonomisk teori og statlig økonomisk virksomhet, og skrevet rapporter for maktutredningen, om Posten og Konkurranse. Vært ansatt i Universitetet, Forbrukerrådet, Postgiro, Kommunalbanken og Riksrevisjonen.

Rull til toppen