Det innerste valget, språk, tanker, mening. v/ Nina Karin Monsen.

Foreleseren reflekterer over hva som skjer med menneskesynet og menneskets sinn i en tid da det skjer raske endringer uten at den kritiske tanken følger med. Vi blir ikke født kloke, vi lærer underveis, men bare hvis vi aktivt søker sannhet. Vi må selv ville reflektere over ord og ideer og ønske sannhet.

Foreleser: Statsstipendiat Nina Karin Monsen.

Nina Karin Monsen er forfatter, filosof og engasjert samfunnsdebattant. Hennes forfatterskap både skjønnlitterære og fag litterære bøker (i alt 17).  Hun har vært bidragsyter til en rekke antologier. Underviser ved ulike høgskoler og universitetet.