Program høsten 2008

Alle forelesninger er onsdager kl. 11.00 – 13.00 på Arendal Bibliotek (Auditoriet).

3. september Norges rolle i fredsforhandlingene i Afrika, med vekt på erfaringene fra Sudan.
v/ Endre Stiansen
Les mer ……
17. septemberSosial religionsdialog.
v/ Aasulv Lande
Les mer ……
15. oktoberFra fagplaner til læreplaner. Hvem legger føringer for norsk skolepolitikk?
v/ Dag Boman
Les mer …..
29. oktoberDet glade seniorliv.
v/ Ingeborg Moræus Hanssen
Les mer…..
12. novemberSystemtenkning – Hva er det? 
v/ Jose J. Gonzales
Les mer…..
26. novemberRegnskogen i Amazonas. Reiseopplevelser og økologi.
v/ Anton Hauge
Les mer…..
Rull til toppen