Norges rolle i fredsforhandlingene i Afrika, med vekt på erfaringene fra Sudan. v/ Endre Stiansen

En hovedlinje i norsk utenrikspolitikk er å fremme fred og forsoning i konfliktområder. I Afrika har Norge de siste årene bidratt til å løse konflikter i flere land, ikke minst i Sudan. Den norske tilnærmingen skiller seg ut fordi det ofte er et tett samarbeid mellom utenriksdepartementet og frivillige organisasjoner. I Sudan ble det også trukket veksler på den akademiske kompetansen som finnes her i landet. Forelesningen vil belyse norsk innsats i fredsforhandlinger i Afrika og særlig erfaringene fra Sudan.

Foreleser: Seniorforsker Endre Stiansen.

Ansatt ved Institutt for fredsforskning, Oslo. Dr.philos (Om økonomisk endring i Sudan på 1800-tallet). forsket på islamisering og finansinstitusjoner i Midt-Østen og Afrika. Tidligere ansatt ved Univ. i Bergen og Oslo, og Nordiska Afrikainstitutet (Uppsala). Ambassaderåd i Khartoum, Sudan, 2006 – 2007. Deltok i fredsforhandlingene i Sudan (2002 – 2005) og Darfur (2004- d.d.).

Rull til toppen