Sosial religionsdialog. v/ Aasulv Lande

Spørsmålet om religionsdialogens betydning i fredsarbeid er sentralt. Foredraget vil mellom annet omtale den inter-religiøse bønn fred i Assissi 1986, og berøre professor Hans Kungs og tildl. statsminister Kjell Magne Bondeviks pågående fredsdialoger.

Foreleser: Professor Aasulv Lande.

Aasulv Lande er fra Bygland (artium i Arendal 1955). Misjonsprest i Japan 1965-80. Universitetslektor i Birmingham 1990-04. Professor i Lund 1994-2005. Han er særlig interessert i møte mellom religionene. 

Rull til toppen