Systemtenkning – Hva er det? v/ Jose J. Gonzales

I moderne samfunn henger alt sammen med alt, og mange fenomener har vidtrekkende utilsiktede konsekvenser: Veibygging for å redusere bilkøer gir enda mer trafikk-kork over tid; masseproduksjon i Kina gir økonomisk oppblomstring i Norge, men økonomisk hodepine i USA og EU; investeringer i helsevesenet kan skape helsekøer; vårt energiforbruk kan medføre global oppvarming. Systemtenkning (systems thinking) er et sekkebegrep for disipliner som fremmer helhetstenking. Foredraget bruker systemmarketyp er for å systematisere helhetstenking og illustrere hver systemmarketyp med konkrete eksempler fra virkeligheten.

Foreleser: Professor Jose J. Gonzales.

Professor i systemdynamikk ved Universitetet i Agder, og professor II i informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik. Gjesteprofessor ved Universitetet i Navara, Spania.  Dr. techn. fra NTH (1978) og dr. rer. nat. fra Universitet i Kiel (1970). Forsker på komplekse problemer i områdene sikkerhet og kvalitetsprosesser i organisasjoner.

Rull til toppen