Kan Nobels fredspris bidra til fred i verden? v/ Ole Danbolt Mjøs – Professor i medisin ved Universitetet i Tromsø (UiTØ).

Nobels fredspris er den mest prestisjetunge prisen i verden, ikke bare den mest prestisjetunge fredsprisen. Den har vært utdelt siden 1901. O.D. Mjøs har vært leder av Den norske Nobelkomiteen de siste 6 årene. Han vil fortelle om arbeidet i Nobelkomiteen, fredsprisens historie, og om de fredsprisvinnerne han har hatt med å gjøre.

Foreleser: Professor dr. med. Ole Danbolt Mjøs.

Han er lege av utdannelse, ansatt ved Universitetet i Tromsø (UiTØ) fra 1974, og professor i fysiologi og eksperimentell medisin fra 1975. Han var dekanus ved Det medisinske fakultet 1983-86, rektor ved Universitetet i Tromsø 1989-96, og er styreleder for Senter for fredsstudier ved UiTØ fra 2002-.  Leder av Den norske Nobelkomiteen 2003-2008.

Rull til toppen