Program høsten 2009

Alle forelesninger er onsdager kl. 11.00 – 13.00 på Arendal Bibliotek (Auditoriet).

9. september Erfaringer fra utenrikstjenesten»  – kort om norsk utenrikspolitikk.
v/Anne Lene Dale Sandsten-  Instituttsjef, FAFO for anvendte internasjonale studier
Les mer ……
23. septemberFornybar energi  –  noe for Agder?
v/ Torstein Våland, Professor Emeritus i elektrokjemi og fornybar energi. (samtidig med i Forskningsdagene, Universitetet i Agder).
Les mer ……
7. oktoberOffentlige reformer – mellom styring og marked.
v/Tom Christensen, professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
Les mer …..
21. oktoberDarwinismen i Darwinåret.
v/Morten Benestad, lektor ved Arendal videregående skole.
Les mer…..
4. novemberHamsun  –  Humbugens Apostel?
v/ Bjørn Hemmer, Professor Emeritus i nordisk litteratur.
Les mer…..
18. novemberEkte sekstiåttere: Ungdomsopprørere eller mors beste barn? 
v/ Tor Egil Frøland, Professor i historie ved universitetet i Oslo.
Les mer…..
Rull til toppen