Erfaringer fra utenrikstjenesten» – kort om norsk utenrikspolitikk. v/Anne Lene Dale Sandsten – Instituttsjef, FAFO for anvendte internasjonale studier

Med utgangspunkt i erfaringer fra 15 år i utenrikstjenesten vil Anne Lene Dale Sandsten si litt om hovedtrekkene i utenrikspolitikken de siste årene, og om Norges plass i internasjonal sammenheng.

Foreleser: Anne Lene Dale Sandsten.

Anne Lene Dale Sandsten (f. 1966 i Arendal) er instituttsjef ved Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier (Fafo AIS), med permisjon i tre år fra Utenrikstjenesten. Fafo er kjent for sin rolle i fredsprosessen i Midtøsten, og har forskningsprosjekter i Kina og Afrika knyttet til tema som global helse, migrasjon og menneskehandel.  –  Sosial tilpassing til endring, om det er konflikt, fattigdom eller klimaendringer er viktige stikkord. Fafo AIS  legger stor vekt på forskning i felt gjennom levekårsundersøkelser.

Rull til toppen