Fornybar energi – noe for Agder? v/ Torstein Våland, Professor Emeritus i elektrokjemi og fornybar energi. (samtidig med Forskningsdagene, Universitetet i Agder).

Fornybar energi kommer til å forandre samfunnet i fremtiden. Forelesningen vil gi en oversikt over en del fornybare energikilder med forkus på problemer og muligheter.

I denne forbindelse vil også solcelleutviklingen bli behandlet.  Agder har gode miljøer innen området, og Universitetet i Agder (UiA) og en rekke bedrifter er allerede involvert. Situasjonen på Agder, og muligheter for fremtiden vil bli diskutert.

Foreleser: Professor Torstein Våland.

Forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (1964-1984), dr. philos ved Universitetet i Oslo (UiO), studieopphold i Canada. Avd. leder Rogalandsforskning  (1983-1994). Professor ved UiO og UiA, og ved Høgskolesenteret ved Rogalandsforskning i elektrokjemi, petroleumsfag, materialteknologi og fornybar energi.

Rull til toppen