Darwinismen i Darwinåret. v/Morten Benestad, lektor ved Arendal videregående skole.

Chales Darwins teori om utvikling ved naturlige utvalg står fortsatt som et sentralt dogme innenfor biologisk vitenskap. I foredraget vil han belyse temaet naturlig utvalg (natural selection) ved hjelp av eksempler, og prøve å vise hvordan evolusjonen har foregått og foregår. Han vil også vise hvordan dagens kunnskap om DNA-molekylet faktisk styrker den teorien som Darwin presenterte for 150 år siden.

Foreleser: Lektor Morten Benestad.

Morten Benestad er født i Arendal (1953) og tok eksamen artium ved Kristiansand Katedralskole (1972). Han er cand. real med hovedfag i systematisk botanikk ved Universitetet i Oslo (1981).  Fra 1981 tilsatt ved Arendal videregående skole, den gang Arendal Gymnas. I 28 år undervist i biologi, naturfag og matematikk. I de siste 3 årene har han vært engasjert med å innføre bruk av elev-pc på en pedagogisk forsvarlig måte. Han har også undervist ved Universitetet i Agder.

Rull til toppen