Hamsun – Humbugens Apostel? v/ Bjørn Hemmer, Professor Emeritus i nordisk litteratur.

Ingen av våre kjente forfattere har kjempet en så desperat kamp for å bli anerkjent som Hamsun. Motstanden var massiv. Det som gikk hardest innpå ham er en kritikk i Morgenbladet i 1893, der han ble uthengt som «Hambugens Apostel i den norske Litteratur». Hamsun oppfattet det som et sviende angrep på ham selv både som menneske og forfatter.

Men var det noe i kritikken? I forelesningen vil Hemmer trekke frem noen sentrale trekk i bildet av Hamsun som menneske og dikter. Den politiske Hamsun vil i bare liten grad bli berørt.

Foreleser: Professor Bjørn Hemmer.

Bjørn Hemmer er fra Tromøya, født i 1939, og er i dag pensjonert professor i nordisk litteratur. Han har vært ansatt ved flere universiteter i Frankrike og Norge (Trondheim og Oslo) og ved Høgskolen i Agder. Han har særlig arbeidet med Ibsens forfatterskap og utgav i 2003 Ibsen. Kunstnerens vei (Oversatt til kinesisk, russisk og tysk). I 2006 bearbeidet han Brand for Agder Teaters forestilling i Fjæreheia. Arbeider for tiden med å tilrettelegge Ibsens viktigste skuespill for ungdom.

Rull til toppen