Ekte sekstiåttere: Ungdomsopprørere eller mors beste barn? v/ Tor Egil Frøland, Professor i historie ved universitetet i Oslo.

Med utgangspunkt i en spørreundersøkelse blandt folk som var studenter mellom 1964 og 1973, gis et bilde av norske «sekstiåttere»:  Folk som ble grunnleggende radikalisert av begivenhetene rundt 1968. Var de menn eller kvinner, kom de fra middelklasse- eller arbeiderklassehjem, fra by eller land?  Gikk de i sine foreldres fotspor politisk, eller tok de avstand fra foreldrenes verdier og standpunkter?

Foreleser: Professor Tor Egil Førland.

 Tor Egil Førland (f 1959, Arendal) er professor i historie ved Universitetet i Oslo.  Han har skrevet bøker og artikler om blant annet den kalde krigen, EU,  vannveien gjennom Europa  –  basert på en tur med egen sjekte på Rihnen, Main og Donau. De siste årene har han jobbet med radikaliseringen på 1960- og 1970-tallet, og gitt ut bøkene «1968. Opprør og motkultur på norsk» (Pax 2006) og «Ekte sekstiåttere» Gyldendal Akademisk 2008)

Rull til toppen