Aldring, Helsevesenet og menneskesyn v/Leif Jan Bjørnsson, dr.med,/overlege. Grensesprengende frivillighetsarbeid i pleie – omsorg. v/Kjell Sjursen, spesialrådgiver i Arendal kommune. Møtet varte til 13:30.

«Aldring, Helsevesenet og menneskesyn»

Aldringens mange fasetter omtales, likeledes treningens betydning som forebygger av sykdom med betoning av håp og glede i alderdommen. Fokus vil være på menneskets skjebne, plikter og ansvar, demografiske refleksjoner og helsevesenets tilpasning til eldre brukergrupper.

Foreleser: Leif Jan Bjørnsson.

Leif Jan Bjørnsson har i 40 år arbeidet ved Ullevål sykehus, Menighetssøsterhjemmet og Diakonhjemmets sykehus i Oslo. Han er spesialist i indremedisin, nyresykdommer og i geriatri, Han er kjent for utviklingen av en mer dynamisk geriatrimodell med vekt på utadrettet virksomhet fra sykehus med hjemmebesøk før evt. innleggelse. Denne modellen har hatt stor betydning for virksomheten ved Diakonhjemmet spesielt.

«Grensesprengende frivillighetsarbeide i pleie – omsorg»

Verden endrer seg raskt. På den ene siden blir det stadig flere friske og kompetente eldre, samtidig øker antall mennesker med pleiebehov, særlig demens. I tillegg plages et økende antall av ensomhet. Parallelt skjer en rask teknologisk utvikling som skaper revolusjon i kommunikasjon og teknologiske muligheter. Jeg skal illustrere dette med små filmklipp og se om det kan være grunnlag for videre samarbeid mellom kommune og senioruniversitetet.

Foreleser: Kjell Sjursen

Kjell Sjursen er utdannet sosionom. Hans første jobb som sosialsjef i Tvedestrand, der en hovedoppgave var å legge ned to aldershjem og i stedet bygge Strannasenteret som en morgendagens løsning. Deretter leder av Nidarkretsen flyktningkontor. Senere prosjektleder for store omstillinger i Arendal kommune, og kommunalsjef frem til 2009. I dag spesialrådgiver for rådmannen i saker knyttet til innovasjon og nytenkning. Styreleder i den nyopprettede Frivillighetsbanken.

Rull til toppen