Fra kumelk til kreftvaksine v/Øystein Rekdal, dr.med./professor ved Univ. i Tromsø.

Med utgangspunkt i et protein i kumelk har forskere ved UiT utviklet to produkter. Et av produktene kan representere en helt ny type antibiotika som virker bra  mot resistente sykehusbakterier.  Det andre produktet har vist meget lovende effekter mot enkelte krefttyper hos dyr, påvist ved vaksinasjon. Begge disse produktene testes nå på mennesker  for første gang i regi av selskapet Lytix Biopharma AS.

Foreleser: Øystein Rekdal.

Øystein Rekdal er professor ved Institutt for medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø. Han er oppvokst i Kilsund, fullførte videregående skole i Tvedestrand (1981), og studerte medisin ved UiT, der han også tok sin doktorgrad i medisinsk biokjemi. Han er en av to gründere i selskapet Lytix Biopharma AS, der han har vært leder (2003-2006), og er nå forskningsdirektør på deltid. Han har blitt invitert til flere internasjonale konferanser for å presentere sin interessante kreftforskning.

Rull til toppen