Gustav Frøding og Norge v/Arne Bergersen, tidl. rektor og skolesjef.

Gustav Froding regnes som en av Sveriges  største diktere. Han ble født i 1850, så det er 150 års jubileum i år. I Sverige planlegges store markeringer. Frødings forhold til Norge var meget spesielt. I årene 1891  – 1897 oppholdt han seg mer i Norge enn i sitt hjemland, og han arbeidet aktivt for Norges sak i unionsstriden. Han lærte seg norske dialekter, leste norske diktere og skrev en mengde reisebeskrivelser fra Norge.

Foreleser: Arne Bergersen

Arne Bergersen er lærerutdannet, og har flere spesialutdanninger. Han har vært lærer, rektor og skolesjef. Han har vært bystyremedlem i Arendal, og leder av Agder Bispedømmeråd. Er for tiden litteraturanmelder i Arendals Tidende og distriktsleder for Foreningen Norden.

Rull til toppen