Ny kunnskap om dyreliv i dyphavet langs Den midtatlantiske rygg v/Odd Aksel Bergstad, dr.scient./seniorforsker ved Flødevigen.

Undersjøiske fjellrygger finnes i alle verdenshav og representerer svære, men lite utforskede leveområder for et mangfoldig dyreliv. I det tiårige globale forskningsprogrammet Census of Marine Life, som avsluttes i 2010, er dette dyrelivet studert i et norskledet prosjekt MAR-ECO. Omlag 1000 dyrearter lever langs Den midtatlantiske rygg i Atlanterhavet fra Island til Azorene. Forelesningen beskriver forskningsstrategi og -teknologi, resultater og nytteverdi i havforvaltningen.

Foreleser: Odd Aksel Bergstad

Odd Aksel Bergstad er marinbiolog og seniorforsker ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen. Forskningsområdene er populasjons- og samfunnsbiologi med hovedvekt på fisk. Han har drevet forskning og rådgiving vedrørende kyst- og fjordøkologi, økosystemene i Nordsjøen, Skagerrak og Atlanterhavet. Han er leder for det internasjonale prosjektet MAR-ECO og har rådgivingsansvar overfor norske myndigheter angående dyphavsressurser og forvaltning av økosystem i fjerne farvann.

Rull til toppen