Språket – til glede og bekymring v/Finn-Erik Vinje, professor emeritus

Onsdag 14. september  2011:

«Språket – til glede og bekymring»

Foredraget vil fortrinnsvis handle om språket i en sosial sammenheng – om tilpasning til språklige adferdsformer, og om språket som identitets og aldersmarkør.

Hva skal vi egentlig med språket? Det som var galt i går, kan det bli riktig i morgen? Kan språket skape unødige grenser mellom generasjonene?

Foreleser:

Finn-Erik Vinje,  professor emiterius i moderne nordiske språk fra 2006. Professor ved Universitetet i Trondheim 1971 – 1976, og ved Universitetet i Oslo 1976 – 2006. Språkkonsulent i NRK i 22 år. Han har gjennom mange tiår vært engasjert i språkdebatten, har medvirket mye i radio og TV, og har en stor produksjon av bøker om norsk og nordiske språk.

Rull til toppen