Arv og skifte i praksis. v/Per-Jacob Haakestad, Advokat i Arendal

Onsdag 28. september  2011:

«Arv og skifte i praksis»

Arv er alltid et aktuelt tema, både om den praktiske gjennomføringen, om vanlige konflikter i arveoppgjør, og hvordan disse kan unngås.

Forelesningen belyser regler om oppgjørsmåter, løsning av tvister, og om arveavgift. Videre gjennomgås arveplanlegging, ift testament, overdragelse før død, forhåndsavtaler om arv, forsikring m.v..

Praktiske eksempler og nyttige råd.

Foreleser:

Advokat Per-Jacob Haakestad er advokat/partner i advokatfirma Haakestad & Co, Arendal. Han har skrevet «Den store arveboken» og tidligere jobbet i Dine Penger, advokatfirmaet PwC, Kristiansand, og i forsikringsselskapet Gard. Mye brukt som fagperson i Dine Penger.

Rull til toppen