Nye norske kostråd. v/Rune Blomhoff, professor ved Universitetet i Oslo.

Onsdag 12. oktober  2011:

«Nye norske kostråd»

Sammenhengen mellom kosthold og helse er kompleks, og den internasjonale forskningen på dette området er omfattende. For å oppsummere denne forskningen på en systematisk måte har Nasjonalt råd for ernæringutarbeidet en omfattende og oppdatert rapport som danner grunnlaget for de nye norske kostrådene. De nye kostrådene er mer konkrete enn de tidligere rådene og sier mer om hvilke mengder som anbefales av for eksempel fisk, kjøtt, grønnsaker, frukt, fullkorn og rødt kjøtt. Målet med kostrådene er at folk flest skal ha et godt grunnlag for å sette sammen et kosthold som kan forebygge kroniske sykdommer som hjerte-karsykdommer, noen kreftformer, type-2-deabetes, overvekt og fedme.

Foreleser:

Professor Rune Blomhoff  er leder for Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Avdelingen representerer det største medisinske miljøet innen ernæringsforskning i Europa. Han er også leder for klinisk ernæringsfysiologer ved Kreft- og kirurgiklinikken ved Oslo Universitetssykehus. Han har ledet arbeidet med utarbeidelsen av rapporten som danner grunnlaget for kostrådene.

Rull til toppen