Krise, omstilling og vekst. v/ Victor D. Norman, professor ved Norges Handelshøyskole.

Onsdag 26. oktober  2011:

«Krise, omstilling og vekst»

Finanskrisen og den etterfølgende gjeldskrisen har sammenheng med de omstillingene Norge og andre vestlige land må gjennom som følge av Kinas og Indias inntreden i verdensøkonomien. NHH startet i 2010 et femårig forskningsprogram om disse omstillingsutfordringene, og det er dette som er utgangspunktet for foredraget. Hvordan står det til med Norges og andre lands omstilling fra vareproduserende til en kunnskapsbasert økonomi? Hva skjer om omstillingene ikke skjer? I hvilken grad kan krisen i Hellas og Portugal sies å være et forvarsel?

Foreleser:

Victor D. Norman,  (opprinnelig fra Risør) har i en årrekke vært forsker og professor ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Rektor ved NHH 1999 – 2001. Arbeids- og administrasjonsminister (2001 – 2004) i regjeringen Bondevik2. Normann ble i 2009 tildelt Fridtjof  Nansens belønning til fremragende forskere (Nansenmedaljen). Han er kjent for sine aktive aktuelle synspunkter i samfunnsdebatten.

Rull til toppen