Framtidas læringsformer v/Sven Åke Bjørke, universitetslektor, Universitetet i Agder

Onsdag 25. januar 2012:

«Framtidas læringsformer»

I høyere utdanning går vi fra tradisjonell kunnskapsformidling og kunnskapskontroll til læring og kunnskapsbygging i nettverk. Næringslivet krever kreative og produktive ansatte som kan tenke og handle kritisk og selvstendig, og samarbeide med andre. De må kommunisere tverrkulturelt og være komfortable med IKT. De kan søke, vurdere og sortere relevant informasjon. De har høy integritet og kan lede seg selv. Hvordan møter høyskoler og universitet utfordringen?

Foreleser:

Sven Åke Bjørke er naturfaglærer, jurist, jurist-lingvist og pedagog med IKT-støttet læring som spesialområde. Han fikk TISIP-prisen i 2008 for utvikling av nye læringsformer på nett i det internasjonalisert, virtuelle rom. Han er ansatt ved Universitetet i Agder (UiA), underviser i miljø og utvikling ved Institutt for Utviklingsstudier, og ved Pedagogisk Utviklingssenter ved UiA. Han har mang år forsket og undervist i UNEP/GRID Arendal.

Rull til toppen