Om velferdsstaten. Den nordiske velferdsmodellen i perspektiv v/Stein Kuhnle, Professor i sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

Onsdag 8. februar 2012:

«Om velferdsstaten. Den nordiske velferdsmodellen i perspektiv»

Norge tilhører familien av de nordiske velferdsstatene som har utviklet mange likhetstrekk. Det vises til hvordan den norske velferdsstaten har vokst frem, hva som i dag kjennetegner den norske og de nordiske velferdsstatene til forskjell fra andre velferdsstater, og hvilke utfordringer velfersdstaten står overfor. Det vises til hvorfor den nordiske velferdsmodellen for tiden får stor oppmerksomhet internasjonalt, ikke minst i fremvoksende økonomier i Kina og Øst-Asia.

Foreleser:

Stein Kuhnle er professor i sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen fra 1982. Fra 2006 er han også professor i sammenlignende velferdspolitikk ved det ny-etablerte private universitet, Hertie School of Goverance, i Berlin. Han har publisert mange artikler og bøker om velferdsstatenes utvikling; Survival of the European welfare State(red., 2000), Normative Foundations of the welfare State: The Nordic Experince (red., 2005), Den norske velferdsstaten (red., 4. utgave, 2011)

Rull til toppen