Om Norges forsvar i internasjonalt perspektiv v/Janne Haaland Matlary, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Onsdag 22. februar 2012:

«Om Norges forsvar i internasjonalt perspektiv»

Vi lever i en tid med «gamle» trusler i form av ny stormaktspolitikk, samt med «nye » trusler i form av internasjonal terror og globalisering av kriminalitet, etc.. Hvilken rolle spiller vårt nasjonale forsvar i dette bilde, og hvorfor er NATO enda viktigere enn før?

Foreleser:

Janne Haaland Matlary er professor i statsvitenskap og internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo, og ved Forsvarets Høgskole. Hun var statssekretær i utenriksdepartementet fra 1997 til 2000. Hun er rådgiver for Det pavelige råd for rettferdighet og fred, og Det pavelige råd for familien. Hun har publisert en rekke bøker og artikler, og er kjent for sine aktive aktuelle synspunkter i samfunnsdebatten.

Rull til toppen