Jordskjelv, risikovurdering og samfunnsmessige konsekvenser v/ Kuvvet Atakan, professor i geofysikk, Universitetet i Bergen

Onsdag 7. mars 2012:

«Jordskjelv, risikovurdering og samfunnsmessige konsekvenser»

Blant store naturkatastrofer er jordskjelv de mest ødeleggende. Konsekvensene av de gigantiske jordskjelv utenfor Sumatra i 2004 og Japan 2011 er eksempler på hvor sårbare vårt samfunn er i globalt perspektiv. Jordskjelv oppstår som en respons på globale tektoniske prosesser i jordens indre. Plate-tektoniske bevegelser kontrollerer i hovedsak jordskorpens deformasjon i form av jordskjelvaktivitet langs såkalte plategrenser. Til tross for avanserte vitenskapelige metoder er det ikke mulig å forutsi et jordskjelv i et kort tidsperspektiv. – Fokus er rettet mot beregning av samfunnsmessige konsekvenser i områder der vi har nok kunnskap om de geologiske forhold som fører til store jordskjelv.

Foreleser:

Kuvvet Atakan (norsk-tyrkisk) er geolog og professor i geofysikk ved Universitetet i Bergen. Viserektor for utdanning ved Univ. i Bergen. Han har særlig forsket på felt som seismologi, seismoteknikk og seismisk risiko. Han er også kjent for å formidle forskningsbasert kunnskap om jordskjelv til publikum gjennom media.

Rull til toppen