Arendal Byplan 2023 v/Michael Fuller-Gee, byplanlegger i Arendal

Onsdag 7. november 2012:

«Arendal Byplan 2023 – trivsel i sentrum for de over – og under 60»

I 2023 er det 300 år siden Arendal fikk bystatus. En Områdeplan for sentrum er svært viktig å legge i bunn for strategiske valg mot år 2023. Det trengs kunnskap om hva vi har og hvordan nye tiltak kan tilpasses til de kvaliteter vi ønsker å ivareta i byen. Hvem er fremtidens beboere? Hvordan ivareta en sosial byutvikling? Hvilke typer boliger har vi behov for? Hva skal være fremtidens boligstrategi?

Foreleser:

Michael Fuller-Gee er sjefarkitekt og byplanlegger i Arendal Kommune. Tidligere vært sjefarkitekt i Husbanken, og 1. amanuensis på UMB (tidl. NLH) Ås, og UiA.

Fuller-Gee har jobbet med by- og stedsutvikling i mange år som EU-ekspert, og er en populær foredragsholder på konferanser om byutvikling. Attraktive steder handler i stor grad om å utvikle den menneskelige byen – om    hvordan vi lever i samspill med hverandre og hvilke grep vi kan gjøre for å skape «den gode byen». Det er økende ensomhet i samfunnet, 40% av alle norske husholdninger består av kun en person.

Rull til toppen