Havets pilegrimer v/Harald Olsen, forsker ved Universitetet i Agder

Onsdag 13. mars 2013:

«Havets pilegrimer.»

 I en kystnasjon som vår har kystleia historisk sett vært den viktigste ferdselsåren og derfor også den mest benyttede pilegrimsveien, til både lokale, nasjonale og utenlandske valfartsmål. Forelesningen vil gjøre rede for våre maritime pilegrimstradisjoner, hva som var motivasjon og mål, hva de betydde for trosliv og folkeliv. Forelesningen vil også legge vekt på hvordan sjøveis ferdsel bidro til å integrere våre kyster i en felles nordatlantisk maritim kultur, og de impulser dette representerte.

Foreleser:

Harald Olsen  (f.1945) er cand.real. fra Universitetet i Oslo. Han har hatt størstedelen av sin yrkeskarriere innen kultur- og høgskolesektoren. Han har bl.a. vært amanuensis ved Telemark distriktshøgskole, kultursjef i Froland og Arendal og direktør ved Kunsthøgskolen i Oslo. De siste årene har han forsket og undervist i religions- og kulturfag ved Universitetet i Agder.  Han har utgitt en rekke bøker og fagartikler over et bredt spekter av emner. Våren 2013 kommer han med ny bok, med samme tema som forelesningen.

Rull til toppen