Hjertet – en kulturhistorie. v/Ole Martin Høystad, professor i tverrfaglige kulturstudier ved Høgskolen i Telemark

Onsdag 10. april 2013:

«Hjertets betydning i vår egen og andre kulturer. Skal man alltid følge sitt hjerte?»

 Forelesningen tar utgangspunkt i Sigrid Unsets kjente ord om at  «menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dage». og ledsages av en lysbildeserie med kjente bilder av hjertet fra kunst- og religionshistorien. I forelesningen diskuteres hvordan den europeiske hjerteoppfatningen er blitt til i samspill med andre kulturer. Det legges særlig vekt på hvordan og hvorfor hjertet fortsatt kan fungere som symbol på grunnleggende menneskelige følelser, om man bør følge hjerte, og om man kan snakke fritt fra hjerte til hjerte – på tvers av religiøse, kulturelle og språklige grenser. Forelesningen bygger på hans bok Hjertet – En kulturhistorie (2003/2011), publisert i 19 land.

Foreleser:

Ole Martin Høystad  er dr.philos. og professor i tverrfaglige kulturstudier ved Høgskolen i Telemark- Bø. I årene 2006 – 2010 var han professor i kulturstudier ved Syddansk Universitet i Odense. Han har i en årrekke arbeidet med tverrfaglig kulturforskning med basis i litteraturvitenskap, filosofi, idéhistorie og kulturhistorie, og har vært særlig opptatt av temaer som natur og kultur, kropp og kultur, og menneskesyn med vekt på spenningen mellom fornuft og følelser. Høystad tok sin doktorgrad på Juvikfolket av Olav Duun.

Rull til toppen