Da styggværet Dagmar besøkte Norge. v/Bjørn Erik Eskedal, Underdirektør i Post- og teletilsynet.

Onsdag 18. september 2013:

Da styggværet Dagmar besøkte Norge.

Samfunnet blir stadig mer avhengig av at de  moderne kommunikasjonssystemene fungerer. Har vi virkelig en elektronisk infrastruktur som er til å stole på når ekstremvær og andre katastrofer inntreffer?

Foreleser vil belyse dette spørsmålet.

Foreleser:

Bjørn Erik Eskedal (f. 1964) er underdirektør og fagsjef i Post- og teletilsynet. Han er utdannet cand. scient og sivilingeniør ved Universitetet i Oslo og arbeidet tidligere i Telenor med mobilkommunikasjon som spesialfelt.

Rull til toppen