Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr. v/Per Eirik Heimdal, seksjonssjef i Post- og teletilsynet.

Onsdag 9. april 2014:

Stråling fra moderne kommunikasjonsutstyr

Foreleseren leder seksjonen for frekvenskontroll i Post- og teletilsynet. Men hva er egentlig «frekvenskontroll», og hvor viktig er det at slik kontroll gjennomføres? I forlengelsen av dette spørsmålet vil Heimdal se nærmere på hva slags type stråling vi egentlig snakker om på området kommunikasjon. Han kommer inn på grenseverdier og måleresultater og inkluderer råd fra forvaltningen om fornuftig omgang med moderne teknisk utstyr. 

Foreleser:

Per Eirik Heimdal (f. 1969) hadde flere års erfaring som radarspesialist i forsvaret før han studerte i Tyskland og ble diplomingeniør med høyfrekvensteknikk (antenner, bølgeutbredelse) som spesiale. Han arbeidet i Ericsson og AnCom før han ble tilsatt i Post- og teletilsynet i 2007.

Skroll til toppen