«Jødeparagrafen i 1814 – tilfeldighet eller dumme bønder?» v/ Anne Sender, forfatter og samfunnsdebattant. Vinner av Fritt Ords Pris 2014.

Onsdag 15. oktober 2014:

Anne Sender: Jødeparagrafen i 1814 – tilfeldighet eller dumme bønder?

Foredragsholderen vil hevde at dette i to hundre år var forklaringen på at Eidsvoldsmennene presterte å  utestenge både jøder og jesuitter fra landet i Grunnloven, men at vi i dag vet bedre. Mange var svært bevisst sitt valg og var det vi i dag kaller rasister, men de fleste var bare likegyldige.

I boken «Vår jødiske reise» (2013) redegjør hun bl.a. for sine holdningsendringer når det gjelder Israels politikk på mange områder og understreker behovet for å  «se med begge øyne». Hun ble tildelt Fritt Ords Pris for 2014. I begynnelsen vises det bl.a. til at hun i en årrekke har markert seg som en viktig debattant om antisemittisme, Midtøsten og hatefulle ytringer om jødenes situasjon.

Til tross for heftige angrep insisterer hun på dialog og søken etter rettferdighet. Med sin bakgrunn har hun spesiell troverdighet som brobygger mellom religioner og konfesjoner.

Skroll til toppen