«Felles faktagrunnlag – et viktig ledd i et levende demokrati» Om Statistisk Sentralbyrå og betydningen for deg og meg. v/ Olav Ljones, assisterende direktør SSB.

Onsdag 25. mars 2015

Assisterende direktør Olav Ljones :«Felles faktagrunnlag – et viktig ledd i et levende demokrati» Om Statistisk Sentralbyrå og betydningen for deg og meg.
En kropp har hjerte og nyrer. Norge har Statistisk sentralbyrå (SSB) som samler inn, forvalter og stiller til rådighet for samfunnet et felles faktagrunnlag. Foredragsholderen vil redegjøre for hva SSB betyr for driften av Norge og for deg og meg. Foredragsholderen er utdannet samfunnsøkonom og har arbeidet i SSB siden 1971 (assisterende direktør siden 2008) med bl.a. arbeidsmarkedsanalyser, skatt, fordeling, trygd og kommunal økonomi,  samt med framskrivninger og modeller. Han har hatt ansvaret for SSBs internasjonale samarbeid siden 1994.

Rull til toppen