«Kornsirklene – de forunderlige kunstverkene av kornaks» v/ forfatter og lærer Eva-Marie Brekkestø.

Onsdag 30. september 2015

Eva-Marie Brekkestø: «Kornsirkelene – de forunderlige kunstverkene av kornaks» 

Med bakgrunn i sin dype og seriøse interesse for og årlange utforskning av disse mystiske ornamentrike mønstrene i kornåkre, forsøker foredragsholderen å gi svar på spørsmålene de fleste stiller seg: «Hvordan oppstår de?», «Hva eller hvem lager dem og hvorfor?» og «Hva betyr de?»

Foredragsholderen jobber til daglig som ungdomskolelærer i Oslo. Fritiden vier hun til kornsirkler og nettverket Norsk Kornsirkelgruppe. Hun har til nå utgitt to bøker om kornsirkler og nylig opprettet gruppen Kornsirkler på Facebook.

Rull til toppen