«Nordens Forente Stater-romantisk drøm eller økonomisk nødvendighet?» v/ Generalsekretær i Foreningen, Norden Norge – Espen Stedje.

Onsdag 11. november 2015

Espen Stedje: «Nordens Forente Stater – romantisk drøm eller økonomisk nødvendighet?» 

De nordiske landene har aldri vært mer integrert enn i dag, og vi ser nordisk samarbeid innen stadig nye områder. Men den nordiske enhetstanken er like gammel som de nordiske landene. Kalmarunionen, skandinavismen og praktisk nordisk samarbeid på 1900 tallet er uttrykk for dette. I 2010 ga Nordisk Råd og Ministerråd ut boken Forbundsstaten Norden og fikk gjennomført en undersøkelse som viser at 42% av befolkningen støtter en slik tanke. foreningen Norden gikk i 2012 inn for å fjerne grensehindre med en nordisk forbundsstat som mål

Espen Stedje er generalsekretær i Foreningen Norden Norge. Han har lang fartstid med norsdisk samarbeid og har studert ved Uppsala, København og Oslo Universitet og har mastergrad i statsvitenskap fra Lunds Universitet

Rull til toppen