«Norge er et herlig land» v/Foredragsholder, organist og pianist, Nina Irslinger.

Onsdag 30. mars 2016

Nina Irslinger:

«Norge er et herlig land» Foredragsholderen vil fortelle og vise bilder fra sin sykkeltur gjennom hele Norge fra nord til syd, som hun gjennomførte helt alene, 3500 km. Dette ledsages av stemningsfull norsk pianomusikk spilt av foredragsholderen selv. Hun spiller musikk av bl.a. Edvard Grieg, Johan Svendsen, Agathe Backer-Grøndahl og Eilert Hægeland.

Nina Irslinger er foredragsholder, organist i Arendal øst og pianolærer på Evje. Tidligere har hun bl.a. i mange år vært organist i Evje. I 2015 satte hun verdensrekord i sammenhengende orgelspill da hun i Trefoldighetskirken i Arendal spilte i 60 timer sammenheng.

Nina Irslinger er bosatt på Eydehavn.

Rull til toppen