Program høsten 2016

Forelesningene holdes onsdager kl. 12.00 – 14.00 (NB Merk ny tid!) i Lille Torungen, Arendal kultur og rådhus
14. september«Oppgjøret som rystet Norge»
v/ Professor em. Hans Fredrik Dahl
Les mer…..
28. september «Vaksiner – En forbannet velsignelse?»
v/ Professor em. dr. med. Bjarne Bjorvatn
Les mer…..
12. oktober  «Brexit: Hva skjedde og hva nå?»
v/ Førstelektor Jan Erik Mustad
Les  mer …..
26. oktober«Livet på Nationaltheateret» 
v/ Teatersjef Hanne Gløtvold Tømta
Les mer ……
9. november«Inkludering» 
v/ Sokneprest Ivar Flaten
Les mer…..
23. november«Krisehåndtering på vei til «resiliens» – Om et nytt og viktig begrep for samfunnets motstandsdyktighet»
v/ Professor Jose Julio Gonzales
Les mer…..