«Brexit: Hva skjedde og hva nå?» v/ Førstelektor Jan Erik Mustad

Onsdag 12. oktober 2016

Jan Erik Mustad:

«Brexit – Hva skjedde og hva nå?»

Resultatet av EU-avstemningen i Storbritannia i juni kom overraskende på de fleste. Foredragsholderen vil analysere hva som skjedde og hvorfor resultatet kunne bli som det ble. Han vil også gi oss sitt syn på hva som kan komme til å skje videre og se på konsekvensene for Norge.

Jan Erik Mustad er førstelektor ved Universitetet i Agder, Institutt for fremmedspråk og oversetting. Han er utdannet cand.philol. og har undervist ved en rekke høgskoler og universiteter.

Siden 1995 har han kommentert for flere norske medier om britiske forhold, særlig politikk og samfunn og har videre skrevet en rekke bøker og artikler om Storbritannia og USA og har hatt mange års samarbeid med britiske og amerikanske universiteter.

Rull til toppen