«Krisehåndtering på vei til «resiliens» – Om et nytt og viktig begrep for samfunnets motstandsdyktighet» v/ Professor Jose Julio Gonzales

Onsdag 23. november

Jose J. Gonzales:

«Krisehåndtering på vei til «resiliens» – om et nytt og viktig begrep for samfunnets motstandsdyktighet»

Håndtering av kriser (så som naturkatastrofer eller terrorhandlinger) eller kroniske problemer (så som rasisme, undertrykking av kvinner, sosial ulikhet) får stadig sterkere betydning, i Norge og ellers i verden.

Tradisjonell krisehåndtering, basert på analyse av trusler og risiko, er utilstrekkelig.

Det engelske uttrykket «resilience» står for et paradigmeskifte, d.v.s. et systematisk skifte i måte å tenke og handle, når det gjelder å forholde seg til kronisk stress eller sjokk (kriser/katastrofer). Å skape «resiliens», som begynner å bli akseptert som norsk begrep, står sentralt i ulike disipliner: økologi, helse, organisasjonsteori, samfunnets motstandsdyktighet overfor kroniske problemer eller trusler.

Foredraget gir en innføring i begrepet resiliens og grunnene for hvorfor det skjer en skjellsettende endring i samfunnets forhold til kriser og kroniske problemer og en oversikt over et EU-prosjekt (Smart Mature Resilience) hvor Universitetet i Agder og Kristiansand by deltar i samarbeid med 6 andre europeiske byer, 3 universiteter og 2 NGOs (ICLEI og DIN).

Foredragsholderen, professor dr. techn, dr. rer. nat Jose Julio Gonzalez virker ved Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Universitetet i Agder, Grimstad. Han etablerte Senteret for integrert krisehåndtering i 2011, som er en prioritert satsning for UiA.

Gonzalez er vitenskapelig koordinator for Smart Mature Resilience, et stort EU prosjekt rettet mot krisehåndtering.

Rull til toppen