«Aldersvennlig by – utfordringer og handlinger» v/ Sjefarkitekt Michael Fuller-Gee og rådgiver Geir Evensen

Onsdag 20. september 2017

Michael Fuller-Gee og Geir Evensen:

«Aldersvennlig by-utfordringer og handlinger» Samfunnsutvikling skal bidra til rikere opplevelsestilbud, bedre helse og mer trivsel, mindre sosial isolasjon og ensomhet.

Med dobbel så mange 80 åringer i årene fremover må ressursene i kommunens omsorgstjenester brukes mye mer effektivt. For å åpne dette må flere av oss velger å bosette oss i sentrum eller lokalsentra med («tøffelavstand» til hverdagstilbudene).

Hvilke muligheter har eldre for å etablere seg i (evt. oppgradere) egnet bolig (med god komfort/standard og tilgjengelighet/funksjon) ved hjelp av lån og tilskudd fra bl.a. kommunen og Husbanken? Flere skoler opplever nedgang i elevtallet. En årsak er at den høye andelen eldre bor i boligene rundt skolen. For barnefamilier er det viktig at barna bor i områder med andre barn, og at familien bor i gangavstand til skolen.

Michael Fuller-Gee er sjefsarkitekt og byplanlegger i Arendal kommune samt førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Geir Evensen er rådgiver i Arendal kommune. Han har Bachelorgrad fra UiA (sykepleierstudiet) og mastergrad i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi.

Rull til toppen