«Epigenetikk – samspill mellom arv og miljø» v/ Seniorrådgiver Elisabeth Gråbøl Undersrud

Onsdag 8. november 2017

Elisabeth Gråbøl Undersrud:

Epigenetikk – samspillet mellom arv og miljø. Miljøet påvirker genene våre og gir langvarige endringer i arvestoffet. Disse endringene kan gå videre i arv til videre generasjoner. Epigenetiske endringer skjer ikke i selve DNA-tråden, men i kjemiske grupper som binder seg til DNA og bestemmer om genene er aktive eller ikke. De kjemiske gruppene som er på arvestoffet, blir påvirket av kosthold, trening og livsførsel. Også smertefulle opplevelser kan endre arvestoffet permanent og gis videre til neste generasjon. Dersom kvinnen røyket under svangerskapet, har barnebarnet økt risiko for å utvikle astma. Jo mer vi forstår av epigenetikk, desto mer komplisert blir bildet av forholdet mellom arv og miljø, og av hvordan kroppen og personligheten hos et individ utvikler seg gjennom livet.

Elisabeth Gråbøl Undersrud ha en doktorgrad i molekylærbiologi fra Universitetet i Oslo, og har vært gruppeleder ved Rikshospitalet hvor hennes forskergruppe forsket på epigenetikk, stamceller og kreft. Hun er i dag seniorrådgiver i Bioteknologirådet.

Rull til toppen