«USA på tvers – et reise- og musikkprogram» v/Organist og foredragsholder Nina Irslinger

Torsdag 30. november 2017

Nina Irslinger: «USA på tvers – et reise- og musikkprogram»

Nina Irslinger vil fortelle om sin sykkeltur «USA på tvers» en tur som  gikk fra New York til San Francisco. Foredraget ledsages av bilder og musikk.

Nina Irslinger er foredragsholder, organist/pianist og syklist bosatt i Arendal. Hun har gjennomført en rekke sykkelturer på flere kontinenter og har også satt verdensrekord i sammenhengende orgelspill.

Rull til toppen