«Elias Blix, En søyle i norsk kulturliv» v/ Tidl. skolesjef Arne O. Bergersen

ONSDAG 18. april 2018

Arne O. Bergersen: «Elias Blix – en søyle i norsk kulturliv»

Elias Blix, 1836-1902, var en norsk politiker , professor (teolog) og salmedikter. Han har skrevet en rekke salmer og mange av disse er tatt med i ulike norske salmebøker. For sine salmer og sanger på nynorsk og for sitt arbeid for nynorsk som skole- og kirkespråk, regnes Blix som en av nynorskens fedre.

Arne O. Bergersen er tidligere skolesjef i Arendal og har i mange år vært en solid støttespiller for Senioruniversitet, herunder som mangeårig tidligere styremedlem. Han  er en skattet foredragsholder og har tidligere gledet oss med glimrende foredrag.  Vi er glade for at medlemmene nå får anledning til å høre hans foredrag om Elias Blix.

Scroll to Top