Nyhetsarkiv

Første møte 2021, 13. jan.

Vi vil alt nå reklamere for vårt første møte neste år, Gerhard Heiberg er foredragsholder med tema: Internasjonal idrett. Erfaringer, menneskerettigheter og korrupsjon. Se «Program». Håper mange kan krysse av denne dato i kalenderen og være med på møtet.

Fra 07.10 til 14.10

Forutsatt at politikerene åpner for 200 deltagere på offentlige arrangementer den 12.10, så holder vi det avlyste møtet (07.10) den 14.10 i stedet. Samme tid og sted. Fake news. Sven Egil Omdal.

Rull til toppen