Forsvar av Norge, vår evne og vilje, nå og i fremtiden. v/ Hjalmar Sunde – Tidligere fylkesmann i Aust-Agder

Det norske forsvart har i løpet av meget kort tid gjennomgått så store forandringer at det er vanskelig å kjenne igjen. Forankringen i folket gjennom verneplikten er ikke som før. Hæren er redusert til et minimum. Det er vanskelig å kalle det noen hær lenger. Vår marine har fartøy, men de fleste av disse er ikke operative. Luftforsvaret må snart utrangere sine gamle F-16. Kjøp av nye fly blir den største anskaffelsen i Norgeshistorien regnet i antall milliarder kroner. Norske soldater deltar i krevende operasjoner i Afghanistan. Vi grenser til en stor nabo som ikke viker tilbake for å bruke militær makt i eget nærområde. Har vi evne og vilje til å mestre våre forsvarsmessige utfordringer?

Foreleser: Tidl. Fylkesmann Hjalmar Sunde.

Fylkesmann Hjalmar Sunde har 39 års sammenhengende tjeneste i Forsvaret. Han avsluttet denne karrieren som generalløytnant og Norges representant i Militærkomiteen i Nato. Han har topp militær utdannelse fra Norge og USA.  – Etter 13 år som fylkesmann i Aust-Agder, ble han gitt avskjed i nåde ved oppnådd aldersgrense. Han arbeider i dag i J. J. Ugland selskapene, og er styreformann i Vikkilen Industri AS.

Rull til toppen