Covid-19 Coronavirus

Informasjon fra Styreleder

Kjære medlemmer,

Som følge av den ekstraordinære situasjonen etter utbruddet av Corona-epidemien med stor smittefare også i Norge, og på bakgrunn av de tiltak myndighetene innførte med virkning fra torsdag 12. mars, underretter styret med dette medlemmene om at vårt medlemsmøte onsdag 25. mars 2020 er avlyst.

Vi håper jo alle at situasjonen snarest blir slik at de iverksatte tiltakene kan oppheves, men slik det ser ut i dag kan vi ikke si noe om hvorvidt vårt møte 22. april vil kunne avvikles som planlagt. Det samme må dessverre sies i forhold til «Ut i det blå» 6. mai. Vi vil søke å holde medlemmene informert så snart vi vet noe sikkert når det gjelder de to overnevnte arrangementer, men ber samtidig medlemmene følge med på den informasjonen som myndighetene
gir i kringkasting og presse og over Internett.

Med vennlig hilsen

For styret i Senioruniversitetet i Arendal
Jens C. Koch
Styreleder

Rull til toppen