Medlemsmøtet 27. januar 2021 må utsettes!

Kjære medlemmer,

Styret har sett lenge frem til og sterkt ønsket å komme i gang i det nye året 2021 med første medlemsmøte 27. januar. Slik blir det dessverre ikke.

Selv om myndighetene nå har åpnet noe for kulturaktiviteter vil vårt medlemsmøte den 27. januar ikke vært åpent for deltakelse for alle våre medlemmer. Reglene tillater bare personer bosatt i Arendal kommune å delta, ikke engang bosatte i nabokommunene.

Styret ser det som åpenbart at vi ikke kan avholde medlemsmøter som ikke er åpne for alle våre medlemmer. Det planlagte møtet 27. januar må derfor beklageligvis utgå. Men styret har samtidig gleden av å informere medlemmene om at møtet i stedet vil bli avholdt onsdag 24. februar kl. 12.00-14.00 i vårt vanlige møtelokale Store Torungen, Arendal Kultur- og rådhus. Programmet blir det samme:          
Forfatter Jo van der Eynden: «Fyr – Sørlandets utposter».

Medlemmene oppfordres til å følge med på våre flotte nye hjemmesider www.senioruniversitetet-arendal.com hvor vi løpende legger ut nyheter, inklusive eventuelle meldinger om endringer i møteplanen som følge av Corona-pandemien.

Rull til toppen