Møtet 06.04.21 utsettes.

I henhold til de nye koronarestriksjonene kan vi nå bare være 20 stykker i Store Torungen. På denne bakgrunn velger styret å utsette dette møtet. Arbeider for å kunne ha det i høstsemesteret.
Styret ønsker alle medlemmene en god påske og håper at alle holder seg friske. Håper at det ikke er så lenge til at smitten går ned / mange nok er vaksinert slik at vi igjen kan ha normal aktivitet.

Rull til toppen